usprawiedliwienie-nieobecnosci
zwolnienie-z-lekcji
zgoda-rodzica-opiekuna-na-udział-dziecka-w-wycieczce-imprezie
Podanie - zmiana profilu klasy