PRZEWODNICZĄCY:_____________

zastępca:_____________