DLACZEGO ELITARNE TI TO NOWY WYMIAR SZKOŁY ŚREDNIEJ?

Elitarne Technikum Informatyczne w Nowym Sączu to efekt poszukiwań rodziców, którzy mają już za sobą wychowanie i wykształcenie swoich dzieci. Własne doświadczenia oraz stały kontakt z innymi rodzicami, których dzieci uczęszczają bądź uczęszczały do sądeckich szkół średnich, pozwoliły stworzyć nam nowy wymiar szkoły i wprowadzić nową jakość kształcenia.

Z doświadczeń tych między innymi wypływał wniosek, aby młody człowiek wysoko zdał rozszerzoną maturę, stanowiącą o „być albo nie być” w dobrej uczelni, na wymarzonym kierunku, musi wykupić dodatkowe lekcje tzw. korepetycje. Matura to, dla większości młodych wchodzących w świat dorosłych  oraz ich rodziców, najważniejszy egzamin w życiu, od którego zależy kontynuacja nauki na prestiżowych uczelniach i kierunkach w kraju czy zagranicą. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, dlatego dajemy szansę wszystkim, dla których dobra przyszłość jest najważniejsza.

Już od pierwszej klasy będziemy przygotowywać swoich uczniów do egzaminu maturalnego, dzięki dodatkowym dwóm godzinom lekcyjnym w wymiarze tygodniowym z przedmiotów, które będą zdawać na rozszerzonej maturze. Ten ponadprogramowo poświęcony uczniom czas to ponad 150 godzin lekcyjnych przez cały okres nauki, czas, który niewątpliwie rozwiąże problem potrzeby pobierania korepetycji ale także pozytywnie wpłynie na wyrównanie poziomu nauczania w klasie. Z zajęć tych będzie mógł skorzystać każdy nasz uczeń, niezależnie od tego, do której klasy uczęszcza, jakie przedmioty są w jego zainteresowaniu i dla jakiej klasy są przeznaczone np. chodząc do trzeciej klasy będzie mógł wejść na powtórkę do klasy pierwszej. W ten sposób tworzymy zajęcia międzyoddziałowe – interdyscyplinarne, a liczba dodatkowych godzin dla chętnych diametralnie rośnie. Oczywiście, w związku z tym, że szkoła jest bezpłatna a rachunek ekonomiczny jest wartością realną, na początku naszej działalności będziemy organizować wspomniane dwie godziny tygodniowo. Mając jednak doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych, wykorzystamy  wszelkie możliwe formy wsparcia naszych wspólnych działań, tak aby maksymalnie zwiększyć ilość godzin ponadprogramowych przeznaczonych na przygotowanie maturalne.

W trakcie poszukiwania miejsca, w którym moglibyśmy stworzyć nowy wymiar szkoły, szkoły dla której mottem jest myśl jednego z największych uczonych tego świata Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek” oferowano nam wiele różnych lokalizacji. Z oczywistych względów wybór padł na uczelnię wyższą, mieszczącą się przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu, która stała się dla nas najbardziej interesującą propozycją. Wpływ na decyzję miało przede wszystkim jej zaplecze dydaktyczne, wyposażenie pracowni oraz nowoczesna zinformatyzowana biblioteka. W trakcie ustaleń Elitarne Technikum Ogólnokształcące zabezpieczyło swoją działalność w murach uczelni wieloletnią umową, dającą na naszym rynku najlepsze warunki nauczania dla jej uczniów. Dzięki temu możemy zaoferować naukę na jedną, pierwszą zmianę przez cały okres nauczania dla młodzieży naszej szkoły. Jest to ważne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców, zwłaszcza dla tych, którzy będą dojeżdżać do swojej szkoły z miejscowości oddalonych od Nowego Sącza.

Wkrótce poinformujemy Państwa o atrakcyjnych, przyszłościowych kierunkach oferowanych przez Elitarne Technikum Informatyczne.