MULTIKIERUNKI NAUCZANIA TO NOWE KIERUNKI W SZKOŁACH?

Elitarne Liceum Ogólnokształcące (wynajmuje pomieszczenia w uczelni wyższej przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu), to nowoczesna, zorientowana na potrzeby młodego człowieka, jedyna w Nowym Sączu niepubliczna (założona przez Fundację Bezpiecznie Do Celu) i bezpłatna placówka oświatowa. To szkoła, w której nauka będzie odbywać się na jedną zmianę (tylko rano). Oferta programowa skierowana jest do młodzieży chcącej kontynuować dalszą naukę w prestiżowych uczelniach w kraju i zagranicy lub też podjąć pracę w służbach mundurowych.

Bezpieczeństwo w XXI wieku staje się wartością zaliczaną do najważniejszych potrzeb współczesnego społeczeństwa, którego znaczenie docenia każdy z nas. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz mając na względzie duży rynek zatrudnienia (ponad 200 tys.) otworzyliśmy kierunek „securitologia”. Zdając też sobie sprawę z tego, że aby dostać zatrudnienie w państwowych służbach mundurowych, każdy bez względu na to o jakim profilu skończy liceum (policyjne, wojskowe, pożarnicze itp.) musi jeszcze zdać egzaminy wstępne. Do tego należy dodać niepewność młodego człowieka jaka służba będzie go cieszyć w przyszłości. Dlatego też oferujemy młodzieży multikierunek, w ramach którego do podstawowego programu zajęć liceum ogólnokształcącego już od pierwszej klasy wprowadzamy dodatkowe 2 godziny lekcyjne dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym dotyczące technik interwencji. Zajęcia na tym kierunku prowadzić będą funkcjonariusze różnych służb mundurowych, którzy pokarzą naszym uczniom „życie” formacji mundurowych. Do tego planujemy obozy szkoleniowe oraz zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego bojowego. Fundacja BDC (prowadząca szkołę) na podstawie Decyzji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji posiada do celów szkoleniowych broń palną bojową (np. PM 83, Mossberg), którą wykorzysta w trakcie zajęć. W ramach przedmiotu jak i zajęć pozaszkolnych oferujemy również liczne kursy i szkolenia (np. zabezpieczenia imprez masowych).

Dla pasjonatów prawa również mamy multikierunek „prawo”. W ramach dodatkowych zajęć chcemy pokazać naszym uczniom, że prawo to szeroka gałąź nauki i wielość zawodów. Mamy porozumienie z czynnym zawodowo radcą prawnym oraz notariuszem na prowadzenie zajęć w ramach dodatkowych godzin z tego przedmiotu. Planujemy też zajęcia i spotkania z prokuratorem, sędzią czy funkcjonariuszem „dochodzeniówki”. Liczne tematyczne wycieczki jak i inne zagadnienia prawne realizowane w ramach przedmiotu przyczynią się do szerszego spojrzenia naszej młodzieży na prawo. To pozwoli im w przyszłości, wybrać właściwy kierunek nauki zawodu „prawnika”.
Medycyna, biochemia czy biomedyka to jedne z najbardziej obleganych kierunków studiów. Dla zainteresowanych tymi kierunkami otworzyliśmy kierunek biologia – chemia – j. angielski. Ten kierunek oferuje prawie każde liceum, jednak my dołożyliśmy (oprócz dodatkowych dwóch godzin) rozszerzenie z języka angielskiego, co pozwoli naszej młodzieży podjąć studia w tym języku.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na wdrożenie młodego człowieka do „dorosłego” życia i odpowiedzialności za siebie. Stąd w ramach dodatkowych zajęć oferujemy lekcje z komunikacji interpersonalnej, czy też sprawdzenie swojego angielskiego z rodowitym Anglikiem.
Aby osiągnąć zamierzony cel, jakim jest zdanie przez naszych uczniów matury na najwyższym poziomie, zebraliśmy naszym zdaniem najlepszą na naszym rynku kadrę nauczycielską. Kadrę przed, którą postawiliśmy konkretne zadania jak choćby dostęp do zajęć na szkolnej platformie edukacyjnej.

Nie sposób omówić wszystko co osiągniemy na łamach tego artykułu. Cała nasza oferta dostępna jest na stronie internetowej szkoły pod adresem www.elitarneliceum.edu.pl